Dwa w jednym: CBT i uważność

Czy idąc do restauracji, masz czasem ochotę wypróbować różne smaki? Myślisz: ?Chcę spróbować i owoców morza, i pangi?” W nie­których lokalach wprowadzono już zwyczaj podawania po połowie dwóch dań. Podobnie jak w wypadku takiego mieszanego menu, kiedy to wypróbowujesz rozmaite potrawy, połączenie uważności i CBT polega na korzystaniu z różnych tradycji i podstaw teoretycz­nych, które pomagają ludziom wieść bardziej znaczące, pełniejsze i bardziej produktywne życie. Oba te podejścia nakierowane są za­równo na ciało, jak i na umysł, i mają na celu umożliwienie pacjen­tom szczęśliwszego życia. Innymi słowy, pomagają one zauważyć i zrozumieć, jak odczucia fizyczne, emocje i myśli są wzajemnie ze sobą powiązane i jakie zachodzą między nimi interakcje. Dla osoby chorej na depresję nadzieja na znaczące i przynoszące spełnienie ży­cie jest czymś bardzo odległym, ponieważ w tym stanie nie można dostrzec drogi prowadzącej z ciemności do światła. W tym rozdzia­le pokazujemy, jak możesz wykorzystać wiedzę duchową i psycho­logiczną, by odnaleźć drogę do życia pełnego światła i poczucia, że warto żyć.